logo_Programme_LLP_EN image33 Invățare pe tot parcursul vieții pentru un mediu durabil
   

CPIP –Comunitatea pentru Invatarea Permanenta

Organizație non-guvernamentală non-profit, activă în domeniile educaționale și sociale.
CPIP oferă informații și consiliere pentru: orientare profesională, formare a formatorilor, dezvoltarea de programe alternative cu caracter educativ și formativ, consiliere și formare profesională, integrarea pe piața forței de muncă și responsabilizarea persoanelor care trăiesc în zonele rurale, minorități, imigranți, grupuri dezavantajate, abordarea integratoare a egalității genurilor.
Obiective: Dezvoltarea cercetării sociale și educaționale; sprijinirea învățării permanente prin dezvoltarea activităților naționale și internaționale; creșterea gradului de conștientizare a instituțiilor de învățământ față de viața comunității și crearea de legături cu toți actorii sociali;

Activități: formare profesională, consiliere, facilitarea și integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate, persoanelor din zonele rurale și izolate, consilierea ca o parte din munca educatorilor pentru adulți; Rolul societății civile în promovarea drepturilor omului și combaterea discriminării; Educația de sensibilizare a genurilor; Integrarea perspectivei genurilor.

Image123 Image58 Parteneri
image20 Shape82
image23 i668
image27 Shape80
image24 Shape71
image22 Shape70
image21 Shape81
BG EL SK EN RO PL
image20 Shape82
image23 i274
image27 Shape80
image24 Shape71
image22 Shape70
image21 Shape81
BG EL SK EN RO PL